Amit teszünk, több, mint hivatás

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük önt az  ÓBUDAI KÖZBIZTONSÁGI NONPROFIT Kft (OKN Kft.) honlapján. Társaságunk kiemelten közhasznú társaság, melyet III. kerület Óbuda - Békásmegyer önkormányzata hozott lére 2009 tavaszán. Olyan feladatot látunk el, mely a törvény által meghatározottan kötelező önkormányzati feladat: gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól.

Társaságunk első és legfontosabb feladata a kerület térfigyelő rendszerének üzemeltetése. Mint ismert, 2008-ban lett üzembe helyezve az a jelenleg 64 darab kamárával üzemelő rendszer, mely nagyrészt Békásmegyer közterületeit figyeli napi 24 órában. A kamerákat éjjel - nappal rendőrök figyelik és vezérlik a Tímár utcai rendőrkapitányságon és intézkednek, ha olyan eseményt lának, ami veszélyezteti a közbiztonságot. (Természetesen a kamerák által közvetített élőképek rögzítésre is kerülnek a későbbi bizonyítási eljárásban való esetleges felhasználás céljából.) Az önkormányzat költségevetési keretéből támogatást biztosít a rendszer üzemeltetéshez, melynek része egy kizárólag a térfigyelő rendszerhez használható járőr autó is.

2009 őszén indult el a távfelügyeleti rendszer, melyhez jelenleg 119 darab önkormányzati objektum csatlakozott. A rendszer központjába érkeznek a hagyományos riasztók jelzései (pl. mozgás-, nyitás-, tűzérzékelők). A jelzéseket szintén 24 órán át figyeli a diszpécser és intézkedik a járőr azonnali kiküldéséről, illetve a tulajdonos értesítéséről. Első lépésként a békásmegyeri önkormányzati ingatlanok - óvodák, bölcsődék, iskolák - riasztórendszerei kerültek bekötésre, de hosszú távú céljaink között a lakossági alkalmazás is szerepel. A távfelügyeleti rendszer lényeges eleme, hogy rendőrjárőr vonul ki a riasztásra.

Honlapunk további oldalain információkat talál a működésünkkel kapcsolatos további adatokról, tervekről, eredményekről.

Reméljük, hogy tevékenységünkkel tovább javíthatjuk Óbuda - Békásmegyer közbiztonságát, melyhez várjuk az Ön javaslatait és közreműködését is.

 

Murányi László

ügyvezető